Ρήξη μηνίσκου

Τι ορίζεται ως ρήξη μηνίσκου;

Η ρήξη μηνίσκου είναι μια από τις συχνότερες κακώσεις του γόνατος και προκαλείται όταν ο μηνίσκος υφίσταται έντονη πίεση. Η άρθρωση του γόνατος αποτελείται από δύο μηνίσκους, τον έσω και τον έξω μηνίσκο, όμως ο έσω μηνίσκος είναι πιο επιρρεπής στους τραυματισμούς.

Λίγα λόγια για τους μηνίσκους

Η άρθρωση του γόνατος είναι αρκετά πολύπλοκη ανατομικά και αποτελείται από δομές που επιτρέπουν την κάμψη και την έκταση του γόνατος, καθώς και μικρές περιστροφικές κινήσεις. Όπως προαναφέρθηκε, το κάθε γόνατο έχει δύο μηνίσκους, τον έσω και τον έξω. Οι μηνίσκοι είναι ινοχόνδρινες δομές σε ημισεληνοειδές σχήμα (C) και εντοπίζονται μεταξύ της κνήμης και του μηρού. Ο ρόλος των μηνίσκων είναι πολύ σημαντικός για τη λειτουργία της άρθρωσης, αφού απορροφούν τυχόν κραδασμούς και κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος που δέχεται το γόνατο. 

Ποια είναι τα αίτια πρόκλησής της;

Μια ρήξη μηνίσκου συνήθως προκαλείται εξαιτίας κάποιου οξέος τραυματισμού στο γόνατο κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Ο μηχανισμός της κάκωσης περιλαμβάνει κάποια απότομη στροφική κίνηση του γόνατος και πολλές φορές συνοδεύεται και από άλλες κακώσεις (π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού).

Εκτός από τραυματισμούς κατά την άθληση, μια ρήξη μηνίσκου μπορεί να προκληθεί εξαιτίας εκφυλισμού των μηνίσκων με το πέρασμα των χρόνων.  Η χρόνια εκφυλιστική ρήξη προκαλείται μετά από μικρούς και επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς των μηνίσκων. Οι μηνίσκοι χάνουν σταδιακά την ελαστικότητά τους, γεγονός που τους κάνει πιο επιρρεπείς στις ρήξεις.

Ταξινόμηση ρήξεων μηνίσκου

Οι ρήξεις μηνίσκου ταξινομούνται ανάλογα με τα παρακάτω κριτήρια και βάσει αυτών προτείνεται και η κατάλληλη θεραπεία: Σημείο ρήξης: η ρήξη μηνίσκου μπορεί να εντοπιστεί στο πρόσθιο κέρας, στο οπίσθιο κέρας ή στο σώμα του.

 • Μορφολογία ρήξης: ανάλογα με τη μορφήτης μια ρήξη μηνίσκου μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιμήκης, λοξή, εγκάρσια ή οριζόντια, κλπ.
 • Επέκταση της ρήξης: η ρήξη ενδέχεται να εντοπίζεται μέσα στην μάζα του μηνίσκου ή να επεκτείνεται μέχρι και  την αρθρική του επιφάνεια.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η ρήξη μηνίσκου;

Το κύριο σύμπτωμα που εκδηλώνεται σε ασθενείς με ρήξη  μηνίσκου είναι ο πόνος. Ο πόνος είναι έντονος και ενδέχεται να εμφανιστεί είτε την ώρα του τραυματισμού είτε σε μεταγενέστερο χρόνο. Επίσης, ανάλογα με τον μηνίσκο που υφίσταται ρήξη, ο πόνος εντοπίζεται στην εσωτερική ή στην εξωτερική πλευρά του γόνατος.

 Συνήθως κατά τη στιγμή του τραυματισμού ο ασθενής ακούει έναν χαρακτηριστικό ήχο στο γόνατο. Τέλος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρήξης, ο ασθενής ενδέχεται να εμφανίσει τα κάτωθι συμπτώματα:

 • Αίσθηση μπλοκαρίσματος
 • Επιδείνωση πόνου όταν το γόνατο είναι λυγισμένο
 • Εκδήλωση οιδήματος
 • Αίσθημα αστάθειας του γόνατος
 • Αδυναμία πλήρους έκτασης και κάμψης του γόνατος

Ρήξη μηνίσκου & διάγνωση

Η διάγνωση της ρήξης μηνίσκου πραγματοποιείται με τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού του ασθενούς και την πλήρη καταγραφή των συμπτωμάτων του. Στη συνέχεια, ακολουθεί η κλινική εξέτασή του, αξιολογώντας στοιχεία όπως η εκδήλωση πόνου κατά το λύγισμα,  το εύρος κίνησης του γόνατος κ.ά. Τέλος, η κλινική υποψία επιβεβαιώνεται με τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, η οποία δίνει περισσότερες πληροφορίες για την κάκωση.

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ρήξης μηνίσκου;

Η θεραπεία για την αντιμετώπιση της ρήξης μηνίσκου εξαρτάται από το είδος της ρήξης, το σημείο που εντοπίζεται και τα συμπτώματα που προκαλεί. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θεραπείας παίζει η αθλητική δραστηριότητα του ασθενούς και η ηλικία του.  Σε ήπιους τραυματισμούς εφαρμόζονται αρχικά συντηρητική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ανάπαυση και τροποποίηση δραστηριοτήτων
 • Χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Παγοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία

 Όμως, εξαιτίας της ανεπαρκούς αιμάτωσής του, ο μηνίσκος δεν επουλώνεται εύκολα μόνος του, οπότε η χειρουργική επέμβαση συνήθως είναι μονόδρομος. Αναλόγως με το είδος της κάκωσης οι πιο συχνές μέθοδοι αποκατάστασης ρήξεων μηνίσκου είναι η μηνισκεκτομή και η μηνισκοσυρραφή.

Η μηνισκοσυρραφή εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ρήξεων και χαρακτηρίζεται από τη συρραφή του μηνίσκου με ειδικά ράμματα. Πρόκειται για μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση με συγκεκριμένη αποθεραπεία. Από την άλλη, κατά τη μερική μηνισκεκτομή αφαιρείται το κατεστραμμένο τμήμα του μηνίσκου και έτσι αποκαθίσταται η λειτουργικότητα του γόνατος.

Σήμερα και οι δύο μέθοδοι αντιμετώπισης ρήξεων μηνίσκου πραγματοποιούνται αρθροσκοπικά. Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία προσφέρει στους ασθενείς άμεση ανακούφιση από παθήσεις του γόνατος, χωρίς μετεγχειρητικό πόνο και άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Εάν εμφανίζετε συμπτώματα που σχετίζονται με ρήξη μηνίσκου, απευθυνθείτε στον έμπειρο Ορθοπαιδικό Χειρουργό-Τραυματολόγο Σπύρο Ξεΐνη. Ο ιατρός έχει πραγματοποιήσει πολλές επεμβάσεις, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία αθλητικές κακώσεις του γόνατος.  Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας, για να λάβετε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο.

Η ρήξη μηνίσκου μπορεί να προκληθεί είτε από κάποιον τραυματισμό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή να είναι αποτέλεσμα εκφυλιστικών αλλοιώσεων των μηνίσκων με την πάροδο των χρόνων.

Ο μηνίσκος που έχει υποστεί ρήξη εμφανίζει τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Πόνος κατά τον τραυματισμό ή μετά από αυτόν
 • Επιδείνωση πόνου σε συγκεκριμένες κινήσεις του γόνατος (π.χ. βαθύ κάθισμα)
 • Οίδημα
 • Αστάθεια
 • Αδυναμία έκτασης και κάμψης του γόνατος

Η διάγνωση της ρήξης μηνίσκου πραγματοποιείται με τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς, την καταγραφή των συμπτωμάτων και την κλινική εξέτασή του. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης της κλινικής εξέτασης πραγματοποιείται με μια μαγνητική τομογραφία.

Το θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της ρήξης μηνίσκου ποικίλλει και εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού και την ηλικία του ασθενούς, καθώς και από την αθλητική του δραστηριότητα. Σε ήπιους τραυματισμούς εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία που περιλαμβάνει μέτρα όπως:

 • Ανάπαυση
 • Παγοθεραπεία
 • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
 • Φυσικοθεραπεία

Σε σοβαρότερους τραυματισμούς εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία. Η χειρουργική αποκατάσταση της ρήξης πραγματοποιείται είτε με μηνισκοσυρραφή είτε με μερική μηνισκεκτομή μέσω της αρθροσκόπησης γόνατος.