Ωλένια νευρίτιδα

Τι ορίζεται ως ωλένια νευρίτιδα;

Ως ωλένια νευρίτιδα ορίζεται η φλεγμονή του ωλενίου νεύρου σε κάποιο σημείο της πορεία του στο άνω άκρο, που έχει σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση αιμωδίας (μούδιασμα) και μυικής αδυναμίας στο χέρι. Πρόκειται, ουσιαστικά,  για ένα σύνδρομο “παγίδευσης” νεύρου  , μια αρκετά συχνή πάθηση που σχετίζεται με πίεση του νεύρου, κυρίως στην περιοχή του αγκώνα και μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ανατομικές πληροφορίες για το ωλένιο νεύρο

Το ωλένιο νεύρο ξεκινά από τον αυχένα, διέρχεται από τον αγκώνα και φτάνει μέχρι την άκρα χείρα και τα δάκτυλα του χεριού. Με την λειτουργία του συμβάλλει  στις λεπτές κινήσεις της άκρας χειρός, ενώ είναι υπεύθυνο για την αίσθηση αφής του μικρού και του μισού παράμεσου δακτύλου.  Ελέγχει, επίσης,  τους μικρούς μύες της παλάμης που καθιστούν το χέρι ικανό να συγκρατεί αντικείμενα.  Το ωλένιο νεύρο μπορεί να συμπιεστεί σε οποιοδήποτε σημείο της πορείας του, όμως συχνότερα συμπιέζεται στην περιοχή του αγκώνα, πίσω από τον έσω επικόνδυλο.

Ποια είναι τα αίτια πρόκλησής της;

Τα αίτια πρόκλησης της ωλένιας νευρίτιδας δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια σε όλες τις περιπτώσεις. Το ωλένιο νεύρο στο σημείο του αγκώνα είναι αρκετά εκτεθειμένο, αφού περνά μέσα από έναν στενό χώρο(ωλένια αύλακα) με ελάχιστα μαλακά μόρια να το προστατεύουν.

Έτσι, η συμπίεση του νεύρου, ο τοπικός ερεθισμός και η εκδήλωση φλεγμονής είναι αρκετά εύκολη. Ειδικότερα,  για τη συμπίεση του ωλένιου νεύρου έχουν ενοχοποιηθεί παράγοντες όπως:

 • Δραστηριότητες που απαιτούν παρατεταμένη κάμψη του αγκώνα
 • Δραστηριότητες που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις του αγκώνα
 • Άμεσος τραυματισμός του αγκώνα
 • Χειρωνακτικά επαγγέλματα
 • Δακτυλογράφηση σε Η/Υ
 • Πολύωρη χρήση τηλεφώνου
 • Αρθρίτιδα αγκώνα (ύπαρξη οστεοφύτων)
 • Κάταγμα αγκώνα
 • Εξάρθρημα αγκώνα
 • Εμφάνιση κυστών γύρω από τον αγκώνα
 • Παθήσεις όπως Διαβήτης,  Θυροειδοπάθειες, Αυτοάνοσα νοσήματα

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η ωλένια νευρίτιδα;

Tο πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ωλένιας νευρίτιδας είναι οι αιμωδίες (μουδιάσματα) στο μικρό και το παράμεσο δάκτυλο του χεριού.  Πόνος στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα και του αντιβραχίου μπορεί επίσης να εκδηλωθεί. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται με την κάμψη του αγκώνα και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Τα συμπτώματα, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να χειροτερέψουν. Αδυναμία εκτέλεσης λεπτών κινήσεων,  αδυναμία συντονισμού των δακτύλων και εξασθένηση του δραγμού δείχνουν ότι η βλάβη του νεύρου έχει  προχωρήσει. Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα αυτά γίνονται μόνιμα με εμφανή την  ατροφία  των μυών του πάσχοντος χεριού. Ηβλάβη που θα  έχει υποστεί το ωλένιο νεύρο μπορεί να είναι, πλέον,  μη αναστρέψιμη.

Ωλένια νευρίτιδα & Διάγνωση

Για την  έγκυρη διάγνωση της ωλένιας νευρίτιδας είναι απαραίτητη η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού και η κλινική εξέταση του ασθενούς. Η κλινική εξέταση μπορεί να εστιάζει στο άνω άκρο, αλλά περιλαμβάνει και τον έλεγχο του αυχένα και του καρπού.

Η διαγνωστική εξέταση εκλογής είναι αυτή του ηλεκτρομυογραφήματος του άνω άκρου. Το ηλεκτρομυογράφημα επιβεβαιώνει, συνήθως, την αρχική διάγνωση και καθορίζει τη σοβαρότητα της νόσου. Τέλος, εάν έχει προηγηθεί άμεσος τραυματισμός, ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας;

Ανάλογα με την σοβαρότητα των συμπτωμάτων, η ωλένια νευρίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με συντηρητικά μέτρα,  είτε με χειρουργική επέμβαση. Σε πρώτη φάση εφαρμόζεται η συντηρητική θεραπεία η οποία περιλαμβάνει:

 • Τροποποίηση δραστηριοτήτων
 • Αποφυγή άρσης βαρέων αντικειμένων
 • Λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Χρήση ειδικού νάρθηκα διατήρησης του αγκώνα σε θέση “ατελούς” έκτασης
 • Φυσικοθεραπεία με ασκήσεις νευρικής “ολίσθησης”

Εάν και εφόσον τα συντηρητικά μέτρα που προαναφέρθηκαν δεν αποδώσουν καρπούς, η χειρουργική αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας είναι μονόδρομος. Η χειρουργική επέμβαση στοχεύει στην αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου και προσφέρει οριστική ανακούφιση από τα συμπτώματα της ωλένιας νευρίτιδας.

Εάν εμφανίζετε συμπτώματα παρόμοια με αυτά που προαναφέρθηκαν, απευθυνθείτε στον έμπειρο Ορθοπαιδικό Χειρουργό-Τραυματολόγο Σπύρο Ξεΐνη. Ο ιατρός στοχεύει στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του ασθενούς.  Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.