Κάταγμα κνήμης

Tι είναι το κάταγμα κνήμης;

Ως κάταγμα κνήμης ορίζεται οποιοδήποτε διακοπή στην συνέχεια του οστού της κνήμης, είτε αυτή είναι ένα απλό ράγισμα (ρωγμώδες κάταγμα), είτε αυτή είναι μια εκτεταμένη συντριβή (συντριπτικό κάταγμα). Το κάταγμα κνήμης είναι ένα από τα συχνότερα κατάγματα. Πολλές φορές συνοδεύεται από κάταγμα της περόνης.

Ανατομικές πληροφορίες

Το κάτω άκρο  κάτω από το γόνατο,  σχηματίζεται από δύο οστά, την κνήμη και την περόνη. Η κνήμη είναι το μεγαλύτερο από αυτά  και υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος του σωματικού μας βάρος.  Παράλληλα  το  άνω τμήμα του οστού  της κνήμης αποτελεί σημαντικό μέρος της άρθρωσης του γόνατος, ενώ το κάτω τμήμα της αποτελεί σημαντικό μέρος της άρθρωσης της  ποδοκνημικής .

Κάταγμα κνήμης & Τύποι

Ένα κάταγμα κνήμης μπορεί να ταξινομηθεί:

1) ανάλογα με την θέση του κατάγματος

 • άνω τριτημόριο
 • μέσο τριτημόριο
 • κάτω τριτημόριο

2) ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος και του μυϊκού ιστού που καλύπτει το  οστό  

 • κλειστό κάταγμα (το δέρμα που καλύπτει το οστό είναι ακέραιο)
 • ανοικτό  κάταγμα (τα άκρα του σπασμένου οστού διαπερνούν το δέρμα)

3) ανάλογα με το σχήμα του κατάγματος και την διάταξη του στον χώρο

 • εγκάρσιο (η γραμμή του κατάγματος διέρχεται κάθετα στην κνήμη)
 • λοξό (η γραμμή του κατάγματος διέρχεται λοξά στην κνήμη και το καθιστά ασταθές)
 • σπειροειδές (κάταγμα που προκύπτει από στροφική κάκωση, επίσης ασταθές)
 • συντριπτικό (το οστό σπάει σε περισσότερα από τρία κομμάτια)

4) ανάλογα με το αν μπορεί να παραμείνει σε αποδεκτή θέση μετά την προσπάθεια κλειστής ανάταξής του

 • σταθερό (εγκάρσια κατάγματα)
 • ασταθές (λοξά, σπειροειδή, συντριπτικά κατάγματα)

Τα ανοικτά κατάγματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η πιθανότητα για πρόκληση μολύνσεων είναι αυξημένη.

Ποια είναι τα αίτια πρόκλησής του;

Τα κατάγματα κνήμης συνήθως είναι αποτέλεσμα τραυματισμών υψηλής ενέργειας όπως είναι για παράδειγμα τα τροχαία ατυχήματα. Δεν είναι λίγα, επίσης, τα περιστατικά στα οποία το κάταγμα λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια κάποιας αθλητικής δραστηριότητας.  Μια πτώση ή μια σύγκρουση μεταξύ αντιπάλων παικτών σε ομαδικά  αθλήματα  (ποδόσφαιρο) ή αθλήματα επαφής (πολεμικές τέχνες) μπορεί να προκαλέσει ένα κάταγμα στην κνήμη.

Ποιοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν ένα κάταγμα κνήμης;

Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να υποστεί κάταγμα στην κνήμη. Βάσει επιδημιολογικών στοιχείων είναι στατιστικά περισσότεροι οι άντρες μικρής ηλικίας  και οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας (οστεοπόρωση) . Αυξημένες είναι οι πιθανότητες για την εκδήλωση καταγμάτων κνήμης (και γενικότερα καταγμάτων) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται ένα κάταγμα κνήμης;

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν ένα κάταγμα στην κνήμη είναι τα παρακάτω:

 • Εκδήλωση έντονου πόνου κατά τον τραυματισμό.
 • Επιδείνωση πόνου κατά την προσπάθεια φόρτισης του σκέλους.
 • Αδυναμία βάδισης
 • Παραμόρφωση ή παράδοξη κίνηση του σκέλους
 • Εμφάνιση οιδήματος ή αιματώματος
 • Moύδιασμα ή αλλαγή στην αίσθηση του ποδιού.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση του κατάγματος κνήμης πραγματοποιείται μετά από μια επίσκεψη σε έναν έμπειρο ορθοπαιδικό. Σε πρώτο στάδιο η λήψη ενός λεπτομερούς  ιστορικού και η κλινική εξέταση του ασθενούς είναι απαραίτητα για την διάγνωση. Στη συνέχεια, ο ασθενής υποβάλλεται σε απεικονιστικό έλεγχο με απλές ακτινογραφίες  και σε κάποιες περιπτώσεις με αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία. Οι απεικονιστικές εξετάσεις δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον τύπο του κατάγματος, που είναι απαραίτητες για  τον καθορισμό της μετέπειτα θεραπείας.

Κάταγμα κνήμης & Θεραπεία

Τα κατάγματα κνήμης ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητά τους μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε συντηρητικά  είτε χειρουργικά. Ο Ορθοπαιδικός λαμβάνοντας υπόψιν το είδος της κάκωσης, την μορφή του κατάγματος, την κατάσταση των ιστών, θα προχωρήσει στον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου.

Η συντηρητική θεραπεία των καταγμάτων κνήμης περιλαμβάνει την ακινητοποίηση του πάσχοντος σκέλους με ειδικό νάρθηκα ή γύψο και την αποφόρτιση με χρήση βακτηριών (πατερίτσες).

Από την άλλη,  η χειρουργική μέθοδος που θα επιλεχθεί εξαρτάται από τον τύπο του κατάγματος, τις λοιπές συνοδές κακώσεις και την εμπειρία του χειρουργού. Ένα κάταγμα κνήμης μπορεί να αποκατασταθεί με τοποθέτηση ενδομυελικού ήλου, με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκες και βίδες ή με εξωτερική οστεοσύνθεση.

Τα κατάγματα  κνήμης χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από έναν καταρτισμένο Ορθοπαιδικό. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Τραυματολόγος Σπύρος Ξεΐνης έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλά κατάγματα κνήμης τόσο συντηρητικά όσο και χειρουργικά. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.